Cara Al Quran dalam Memperbaiki Masyarakat

Cara Al Quran dalam Memperbaiki Masyarakat

Al Quran merupakan penghimpun seluruh metode buat membaiki masyarakat. Ia sudah diturunkan ke atas Nabi saw. Ianya dibacakan kepada orang- orang mukmin dari masa ke masa menurut kondisi, suasana serta sempena.

Firman Allah, artinya.

"Demikianlah biar kami perkuat hati mu denganNya serta Kami (menurunkanNya) dan membacakanNya kelompok demi kelompok. Bukanlah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa suatu yang ganjil) melainkan Kami datangkan kepada mu sesuatu yang benar serta yang sangat baik penjelasannya". (Al Furqaan: 32- 33).

Apabila sempurna wahyu itu diturunkan serta dipelihara di tiap dada serta pada mashaf- mashaf dalam masa lebih kurang 22 tahun, Allah sudah kumpulkan di dalamnya penjelasan masing- masing masalah buat umat ini. Dasar- dasar pembaikan serta pengislahan masyarakat yang sempurna yang dihadirkan oleh al Quran itu dibawah qaidah- qaidah ini:

 • Ketuhanan (Rabbaniah)
 • Ketinggian jiwa manusia
 • Peneguhan aqidah terhadap adanya pembalasan.
 • Pengisytiharan persaudaran di golongan manusia.
 • Membangunkan seluruh laki-laki serta perempuan dan pengisytiharan tanggungjawab dan persamaan di antara keduanya dan penentuan tugas masing- masing secara perinci.
 • Jaminan buat masyarakat dengan menetapkan hak- hak kehidupan, pemilikan, kerja, kesehatan, kebebasan, pelajaran, keselamatan orang serta penentuan sumber laba.
 • Memelihara 2 kehendak semulajadi; kemauan memelihara jiwa serta memelihara generasi dengan mengendalikan kemauan perut serta seks.
 • Keras serta kesungguhan dalam memerangi jenayah- jenayah berat.
 • Memantapkan kesatuan umat ini menghapuskan segala unsur- unsur serta sebab yang bawa perpecahan umat.
 • Mengharuskan umat biar berjihad dalam menegakkan prinsip- prinsip kebenaran yang dihadirkan oleh sistem ini.
 • Menjadikan negeri selaku wakil kepada fikrah Islam serta negera bertanggungjawab melindunginya. Negera pula bertanggungjawab buat melakukan matlamatnya dalam masyarakat yang khusus (Negeri Islam) serta menyampaikan fikrah ini kepada seluruh manusia. 
 
Penulis
 
Imam As-Syahid Hasan Al-Banna
Antara Semalam dan Hari Ini