5 Fase Kehidupan Menurut Rasulullah SAW

5 Fase Kehidupan Menurut Rasulullah SAW

Rahmat's Blog - Fase perjalanan umat Rasulullah SAW yang terdapat dalam sebuah Hadist Riwayat Imam Ahmad

Masa Kenabian

Pada masa ini dimulai ketika Rasulullah diutus membawa agama Islam kepada kaum Quraisy di Mekkah.

Masa Khulafaurrasyidin

Pada zaman kepemimpinan para khalifah ini, Islam berkembang sangat cepat sampai keseluruh dunia. Pada masa Inilah Islam berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. 

Masa Mulkan Adlon

Masa ini disebut juga masa ‘raja yang menggigit” karena pada zaman ini kehidupan umat muslim masih berpegang teguh pada sunnah Rasul dan ajaran Islam yang sebenarnya, meskipun hampir lepas.

Masa Mulkan Jabariyan

Di masa Mulkan Jabariyyah ini dimana Islam mengalami kemunduran yang luar biasa bahkan perpecahan belahan terjadi dimana-mana

Masa Khilafah ala Minhajnubuwwah

Kemudian akan kembali muncul khilafah yang kedua sebelum akhir zaman

Akhir Zaman

 

Pertanyaan, jika melihat 5 fase kehidupan yang telah disebutkan dalam hadits diatas, kira-kira kita sudah masuk ke fase yang mana ya?